Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Zakonske osnove

V skladu za Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/2002 – ZUJIK in 92/2015; 33. člen, 37. člen in 39d. člen) na nacionalni ravni spremlja delovanje knjižnic in zbira statistične ter druge podatke o knjižnicah Narodna in univerzitetna knjižnica. Nalogo vključuje tudi Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03, 85/08 in 30/19) v 7. členu.

Pri načrtovanju, izvajanju ter razvoju dejavnosti na področju knjižnične statistike se Narodna in univerzitetna knjižnica opira na določila Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) ter letnih in srednjeročnih programov statističnih raziskovanj na področju slovenske državne statistike. Upošteva tudi strokovna navodila iz 21. člena Zakona o državni statistiki, s katerimi se na ravni države določa način ravnanja za izvršitev predpisanih obveznosti poročevalskih enot, opredeljenih z zakonom oziroma s programom statističnih raziskovanj.