Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Koristne povezave


Koristne povezave

Narodna in univerzitetna knjižnica

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije - SURS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

DBS - Deutsche Bibliotheksstatistik

LISU – Library and Information Statistics Unit

IFLA – Statistics and Evaluation Section