Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Kazalci

Tabelarni in grafični prikazi statističnih podatkov o slovenskih knjižnicah

Izberi leto:

Leto: 2022

KazalecNacionalna knjižnicaVisokošolske knjižniceSplošne knjižniceSpecialne knjižnice
A11 (število izposojevališč)    
A12 (število knjižnic (upravne enote) )    
A13 (delež občin brez splošne knjižnice)    
A14 (število potencialnih uporabnikov na krajevno knjižnico)    
A21 (knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika)    
A22 (prirast obveznega izvoda)    
A23 (prirast na potencialnega uporabnika)    
A24 (prirast naslovov na potencialnega uporabnika)    
A25 (prirast na knjižnično zbirko)    
A26 (tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij na pot. uporabnika)    
A27 (odpis na knjižnično zbirko)    
A28 (gradnja podatkovnih zbirk)    
A31 (tedenska odprtost knjižnice)    
A32 (letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika)    
A33 (površina knjižnice na pot. uporabnika)    
A34 (čitalniški sedeži na pot. uporabnika)    
A35 (osebni računalniki za uporabnike na pot. uporabnika)    
A41 (delavci na pot. uporabnika)    
B11 (obrat knjižnične zbirke)    
B12 (izposoja na potencialnega uporabnika)    
B13 (izposoja na člana)    
B14 (medknjižnična izposoja - pasiva na pot. uporabnika)    
B15 (medknjižnična izposoja na pot. uporabnika)    
B21 (delež članov knjižnice na pot. uporabnika)    
B22 (obisk knjižnice na pot. uporabnika)    
B23 (obisk (celotni) knjižnice na potencialnega uporabnika)    
B24 (obisk na letno odprtost)    
B25 (obisk prireditev na pot. uporabnika)    
B26 (udeleženci usposabljanja na pot. uporabnika)    
C11 (strošek izposojene enote knjižničnega gradiva)    
C12 (strošek obiska)    
C31 (število kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev na strokovnega delavca)    
D11 (sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na pot. uporabnika)    
D12 (delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov)    
D21 (delež strokovnih delavcev na vse zaposlene)    
D22 (število ur izobraževanja na delavca)    
D23 (sredstva porabljena za izobraževanje na delavca)    
D31 (stroški knjižnice na potencialnega uporabnika)    VrednostiNacionalna knjižnicaVisokošolske knjižniceSplošne knjižniceSpecialne knjižnice
V01 (knjižnična zbirka - inventarne enote)    
V02 (prirast knjižničnega gradiva - inventarne enote)    
V03 (prirast knjižničnega gradiva - naslovi)    
V04 (tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij)    
V05 (odpis knjižničnega gradiva - inventarne enote)    
V06 (letna odprtost knjižnice - ure)    
V07 (čitalniški sedeži)    
V08 (površina knjižnice - m2)    
V09 (osebni računalniki za uporabnike)    
V10 (delavci - skupaj v rednem delovnem razmerju - EPZ)    
V11 (število izposojevališč)    
V12 (število občin brez knjižnične dejavnosti)    
V12a (število občin)    
V13 (podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica - naslovi)    
V14 (tedenska odprtost knjižnice - ure)    
V15 (obisk knjižnice celoten)    
V16 (obisk knjižnice fizični)    
V17 (prirast obveznega izvoda - inventarne enote)    
V18 (izposoja na dom in v knjižnico - inventarne enote)    
V19 (izposoja na dom - inventarne enote)    
V20 (medknjižnična izposoja - pasiva - inventarne enote)    
V21 (medknjižnična izposoja - skupaj - inventarne enote)    
V22 (število kreiranih in redigiranih zapisov za vse vrste gradiva za SICRIS)    
V23 (člani)    
V25 (udeleženci usposabljanja)    
V26 (obisk prireditev)    
V27 (sredstva, porabljena za izobraževanje delavcev - EUR)    
V28 (sredstva, porabljena za knjižnico - EUR)    
V29 (izobraževanje zaposlenih - ure)    
V30 (sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva - EUR)    
V31 (sredstva, porabljena za nakup elektronskih virov - EUR)    
V32 (delavci - skupaj, ne glede na način zaposlitve - osebe)    
V33 (strokovni delavci v rednem delovnem razmerju - EPZ)    
POT (število potencialnih uporabnikov)