Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Obvestila

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2020 – nacionalna knjižnica, visokošolske, specialne in splošne knjižnice

 

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2021 smo povabili 261 knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 7. maja 2021 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 239 oziroma 92 % vseh knjižnic, med njimi 84 visokošolskih (skupaj z nacionalno knjižnico), 95 specialnih in 60 splošnih knjižnic (skupaj z zamejskima knjižnicama).

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2020 najdete na: https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Potek in obseg statističnih meritev šolskih knjižnic za šolsko leto 2019/2020

V novembru in decembru 2020 so potekale statistične meritve delovanja šolskih knjižnic v šolskem letu 2019/2020. K sodelovanju smo pozvali 629 šolskih knjižnic. Odzvalo se je 594 oziroma 94,4 % knjižnic. Od tega 438 (96,9 %) od 452 knjižnic v osnovnih šolah, 26 (92,9 %) od 28 knjižnic v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 112 (96,6 %) od 116 knjižnic v srednjih šolah, 9 (47,4 %) od 19 knjižnic v višjih strokovnih šolah in 9 (64,3 %) od 14 knjižnic v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Podatke zbrane v meritvah lahko pregledujete na https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php 

Slovenske knjižnice v številkah za leto 2019

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2019. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani.

Ravno tako imamo za vas pripravljen nov letni načrt statističnih raziskovanj. Sprejeli pa smo tudi Pravilnik o statističnih meritvah knjižnic.

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2019 – nacionalna knjižnica, visokošolske, specialne in splošne knjižnice

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2020 smo povabili 262 knjižnic. Od tega 96 visokošolskih (skupaj z nacionalno knjižnico), 60 splošnih in 106 specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 15. maja 2020 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 240 oziroma 92 % vseh knjižnic, med njimi 88 oziroma 92 % visokošolskih, 92 oziroma 87 % specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2019 najdete na: https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2019 – nacionalna knjižnica, visokošolske, specialne in splošne knjižnice

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2020 smo povabili 262 knjižnic. Od tega 96 visokošolskih (skupaj z nacionalno knjižnico), 60 splošnih in 106 specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 15. maja 2020 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 240 oziroma 92 % vseh knjižnic, med njimi 88 oziroma 92 % visokošolskih, 92 oziroma 87 % specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2019 najdete na: https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Slovenske knjižnice v številkah za leto 2018

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2018. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani.

Kazalci uspešnosti za leto 2018

Pripravili smo izračun kazalcev uspešnosti delovanja in uporabe knjižnic v letu 2018. Izbor kazalcev je oblikovan po vzoru mednarodnih standardov, ki določajo kazalce uspešnosti knjižnic (ISO 11620) ter uveljavljenih naborov kazalcev v Sloveniji in v Evropi. Izbor kazalcev je omejen s podatki o delu knjižnic, ki jih NUK spremlja v okviru letnih statističnih meritev ter njihovo kakovostjo.

Podatki in izračuni so dostopni na spletni strani Centra za razvoj knjižnic -  https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php

Kazalci so izračunani iz podatkov, ki ste jih posredovali. V primeru, da knjižnice določenih podatkov niso posredovale, je treba podatke imputirati oziroma narediti preračun na celotno vrednost. Zato lahko prihaja do razlik med prikazom vrednosti kazalcev in vrednostmi, ki so prikazane v zavihku Statistični podatki o knjižnicah. V tem zavihku so namreč prikazane samo vrednosti, ki so jih sporočile knjižnice.

Za vas pa smo pripravili tudi sezname (imenik) knjižnic, ki so aktivno sodelovale pri statističnih meritvah o delu knjižnic. Seznami vključujejo ime knjižnice, naslov, telefon in elektronski naslov knjižnice, URL in ISIL - https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/imenik.php

 

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2018 – nacionalna knjižnica, visokošolske, specialne in splošne knjižnice

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 4. in 18. marcem 2019 smo povabili 267 knjižnic. Od tega 97 visokošolskih (skupaj z nacionalno knjižnico), 60 splošnih in 110 specialnih knjižnic. Do dogovorjenega datuma je vprašalnike izpolnilo 130 oziroma 49 % vseh knjižnic. Od tega 32 visokošolskih knjižnic, 48 splošnih in  50 specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 19. aprila 2019 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 243 oziroma 91 % vseh knjižnic, med njimi 89 oziroma 92 % visokošolskih, 94 oziroma 85 % specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 150 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 291 telefonskih pogovorov in oklenili 83 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2018 najdete na https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Potek in obseg statističnih meritev za šolsko leto 2017/2018

V statistične meritve o delu šolskih knjižnic za poročevalsko leto 2017/2018 je bilo vključenih 615 šolskih knjižnic in sicer 453 knjižnic osnovnih šol, 27 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom, 116 knjižnic srednjih šol, 15 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in 4 knjižnice višjih strokovnih šol. Meritve so se uradno začele 24. septembra 2018 in naj bi trajale dva tedna, to je do 5. oktobra 2018. Zaradi slabega odziva poročevalskih enot smo meritve podaljšali do konca oktobra 2018. Do tega datuma je vprašalnik izpolnilo 453 oziroma 74 % knjižnic, od tega 343 knjižnic OŠ (76 %), 14 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom (52 %), 85 knjižnic srednjih šol (73 %), 9 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (60 %) in 2 knjižnici višjih strokovnih šol (50 %).                   

Po ponovnem pozivu z urgentnim dopisom s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je vprašalnik do 17. 12. 2018, ko je bil zaklenjen zadnji vprašalnik, izpolnilo 543 oziroma 88 % knjižnic, od tega 404 knjižnic osnovnih šol (89 %), 24 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom (89 %), 103 knjižnic srednjih šol (89 %), 9 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (60 %) in 3 knjižnice višjih strokovnih šol (75 %).  

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 709 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 503 telefonske pogovore in pregledali 613 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu šolskih knjižnic za poročevalsko leto 2017/2018 najdete na https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Slovenske knjižnice v številkah za leto 2017

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2017. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani.

 

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic za šolsko leto 2017/2018

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic (osnovne šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, samostojne višje šole in srednje šole) se bodo začele v ponedelje, 24. septembra 2018 in bodo trajale dva tedna.

Osnovne informacije o statističnih meritvah so dostopne na spletnem mestu https://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/meritve.php

Kazalci uspešnosti za leto 2017

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2017 za visokošolske, splošne, specialne in za nacionalno knjižnico.

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2017

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2018 smo povabili 264 visokošolskih (98), splošnih (60) in specialnih knjižnic (106). Do dogovorjenega datuma je vprašalnike izpolnilo 134 ozirom 51 % vseh knjižnic. Od tega 53 (54 %) visokošolskih knjižnic, 49 (82 %) splošnih in 32 (30 %) specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 23. aprila 2018 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 243 oziroma 92 % vseh knjižnic, med njimi 89 (91 %) visokošolskih, 94 (87 %) specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 241 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 314 telefonskih pogovorov in oklenili 115 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2017 najdete na https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2017

Pričenjamo s statističnimi meritvami za nacionalno, visokošolske, splošne in specialne knjižnice. Meritve o delu knjižnic za poročevalsko leto 2017 bodo potekale med 1. in 15. marcem 2018. Do vprašalnika (https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/vprasalnik/) dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki je enak lanskemu. Za vas smo pripravili tudi Priročnik za izpolnjevanje vprašalnika (https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/metodologija/prirocnik_za_meritve.pdf). V času statističnih meritev smo vam na razpolago sodelavci Centra za razvoj knjižnic (https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/pomoc/index.php).

Slovenske knjižnice v številkah in Kazalci uspešnosti delovanja knjižnic

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah  in kazalce uspešnosti delovanja knjižnic za leto 2016. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php . Kazalce uspešnosti knjižnic najdete na: https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php.

Potek in obseg statističnih meritev

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 so se za visokošolske, splošne in specialne knjižnice začele 1. marca 2017 in se uradno končale 15. marca 2017.

Pri statističnih meritvah je sodelovalo 267 slovenskih knjižnic in sicer 98 visokošolskih knjižnic (skupaj z nacionalno knjižnico), 109 specialnih in 60 splošnih knjižnic (od tega 2 zamejski knjižnici).

Do uradnega zaključka statističnih meritev je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovala 167 oz. 63% slovenskih knjižnic, od tega 55 oz. 56% visokošolskih knjižnic, 66 oz. 61% specialnih in 46 oz. 77% splošnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnic niso posredovale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 14. aprila 2017. Centru za razvoj knjižnic je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 244 oz. 91% vseh slovenskih knjižnic, od tega vse splošne knjižnice ter 88 oz. 90% visokošolskih in 96 oz. 88% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo sodelavci  Centra za razvoj knjižnic poslali 351 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 347 telefonskih pogovorov in odklenili 86 vprašalnikov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 so že objavljeni na naši spletni strani: https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2017 in se bodo zaključile dne 15. marca 2017.

Prilagamo vprašalnik v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Podaljšanje roka za izpolnjevanje vprašlnika za šolske knjižnice

Obveščamo vas, da smo podaljšali rok za izpolnjevanje vprašalnika o delu šolskih knjižnic za en teden, to je do 23. 12. 2016.

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic – posredovanje podatkov

V šolskih knjižnicah potekajo meritve dejavnosti šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/16. V meritve je vključenih 612 poročevalskih enot. Več informacij lahko najdete na spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/solske/index.php in v menuju na levi strani vprašalnika, novost so tudi navodila za pridobivanje podatkov iz programa WinKnj (v menuju na levi strani).

Šolske knjižničarke in knjižničarje posebej opozarjamo, da po zaključenem izpolnjevanju in pregledu podatkov vprašalnik zaklenejo in ga za svoje potrebe natisnejo v formatu PDF. Centru za razvoj knjižnic vprašalnika v fizični obliki ni potrebno pošiljati. Verodostojnost podatkov zagotavljate s tem, da vprašalnik zaklenete.

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic

Prihodnji teden (5. 12. 2016) začenjamo z meritvami dejavnosti šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/16. V meritve bo vključenih 612 poročevalskih enot. Več informacij lahko najdete na spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/solske/index.php  

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2015. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Kazalci

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2015 za visokošolske, splošne, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kakšni so trendi.

Mreža splošnih knjižnic v letu 2015

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2015 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 270 krajevnih knjižnicah, na 89 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 718 postajališčih. Med 212 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 165 občin, v 39 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 8 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj se je število krajevnih knjižnic v lanskem letu povečalo za eno, število postajališč bibliobusa pa za 19.

Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu : //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Redno zaposleni v slovenskih knjižnicah

V splošnih, visokošolskih, specialnih in v nacionalni knjižnici je bilo leta 2015 redno zaposlenih (za določen in za nedoločen čas) 1.893 oseb. Le 240 ali 12,7 % redno zaposlenih je bilo mlajših od 35 let. Po podatkih SURS  je bilo leta 2015 v tej starostni skupini 27,2 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. 

Potek in obseg statističnih meritev

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 so se za visokošolske in specialne knjižnice začele 1. marca 2016 in se uradno končale 17. marca 2016. Na zahtevo splošnih knjižnic je bilo mogoče vprašalnike za splošne knjižnice izpolnjevati že prej in sicer 29. januarja 2016. V času od 29. januarja do 29. februarja 2016 smo na interaktivnem vmesniku BibSiSt Online, preko katerega knjižnice dostopajo do statističnega vprašalnika, zaznali aktivnosti 22 oz. 37% splošnih knjižnic, vendar nobeni splošni knjižnici ni uspelo zaključiti z izpolnjevanjem vprašalnika pred 1. marcem 2016.

 Pri statističnih meritvah je sodelovalo 251 slovenskih knjižnic in sicer 82 visokošolskih knjižnic (skupaj z nacionalno knjižnico), 109 specialnih in 60 splošnih knjižnic (od tega 2 zamejski knjižnici).

Do uradnega zaključka statističnih meritev je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovala 128 oz. 51% slovenskih knjižnic, od tega 52 oz. 63% visokošolskih knjižnic, 46 oz. 42% specialnih in 30 oz. 50% splošnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnic niso posredovale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 12. maja 2016. Centru za razvoj knjižnic je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 242 oz. 96% vseh slovenskih knjižnic, od tega vse visokošolske in splošne knjižnice ter 100 oz. 92% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo sodelavci  Centra za razvoj knjižnic poslali 320 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 450 telefonskih pogovorov in odklenili 82 vprašalnikov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 so že objavljeni na naši spletni strani:

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2016 in se bodo zaključile dne 15. marca 2016.

Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Kazalci

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2014 za splošne, visokošolske, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kakšni so trendi.  

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2014. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Mreža splošnih knjižnic v letu 2014

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2014 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 269 krajevnih knjižnicah, na 86 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 699 postajališčih. Med 211 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 163 občin, v 39 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 9 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj so v lanskem letu v eni občini pridobili novo krajevno knjižnico.

Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu : //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Potek in obseg statističnih meritev

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 je sodelovalo skupaj 259 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 84 visokošolskih in 115 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 1. 3. 2015 in se uradno končale 15. 3. 2015, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 128 oz. 49,5% knjižnic, od tega 9 oz. 15% vseh splošnih knjižnic, 47 oz. 56% vseh visokošolskih in 70 oz. 61% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 11. maja 2015, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 246 oz. 95% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 82 oz. % 98 visokošolskih knjižnic in 104 oz. 90% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo poslali 454 pojasnil preko elektronske pošte in opravili 549 telefonskih pogovorov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 so že objavljeni na naši spletni strani.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2015 in se bodo zaključile dne 15. marca 2015.

Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Mreža splošnih knjižnic 2013

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2013 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 268 krajevnih knjižnicah, na 79 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 695 postajališčih. Med 211 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 162 občin, v 39 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 10 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj se je število krajevnih knjižnic povečalo za tri, poleg tega pa bibliobusi ustavljajo na 22 novih postajališčih v sedmih krajih.
Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu : http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Kazalci

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2013 za splošne, visokošolske, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kako uspešni ste bili lani v primerjavi z drugimi knjižnicami in z letom poprej!
http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2013. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Potek in obseg statističnih meritev

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 je sodelovalo skupaj 256 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 84 visokošolskih in 112 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2014 in se uradno končale 31. 3. 2014, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 138 oz. 54% knjižnic, od tega 21 oz. 35% vseh splošnih knjižnic, 52 oz. 62% vseh visokošolskih in 65 oz. 58% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 9. junija 2014, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 246 oz. 96% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 83 oz. 99% visokošolskih knjižnic in 103 oz. 92% specialnih knjižnic.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj. Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu knjižnice.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 so že objavljeni na naši spletni strani.

Izboljšave statističnega vprašalnika

Konec februarja 2014 smo vsem knjižnicam, ki so sodelovale pri statističnih meritvah o delu knjižnic za leto 2013, poslali dopis, v katerem smo jih pozvali, da predlagajo izboljšave statističnega vprašalnika. Na našo pobudo se je odzvalo 39 oziroma slabih 15% vseh knjižnic. Predloge nam je poslalo 10 visokošolskih, 6 specialnih in 23 splošnih knjižnic, ki so nam skupaj posredovale 37 različnih mnenj in predlogov. Predloge in odgovore nanje lahko preberete na naši spletni strani http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/izvedba.php.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 15. marca 2014 in se bodo zaključile dne 31. marca 2014. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb. Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2012. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php .

Mreža splošnih knjižnic 2012

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2012 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 265 krajevnih knjižnicah, 78 postajališčih premičnih zbirk in z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 675 postajališčih. Krajevno knjižnico ima 159 slovenskih občin. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 12 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so prebivalci glede na stanje v letu 2011 ostali brez neposredno dostopne dejavnosti v nadaljnjih dveh občinah. Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Slovenske knjižnice 2012

Na spletni strani http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php smo objavili statistične podatke o delu slovenskih knjižnic v preteklem letu. Knjižnicam, ki so izpolnile statistične vprašalnike, se zahvaljujemo za sodelovanje.

BibSiSt: kazalci uspešnosti knjižnic 2012

Na portalu BibSiSt smo objavili kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2012 za splošne, visokošolske, specialne ter za nacionalno knjižnico. Poglejte, kako uspešni ste bili lani v primerjavi z drugimi knjižnicami in z letom poprej!

Potek in obseg statističnih meritev

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012 je sodelovalo skupaj 261 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 86 visokošolskih in 115 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2013 in se uradno končale 31. 3. 2013, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 107 oz. 41% knjižnic, od tega 17 oz. 28% vseh splošnih knjižnic, 53 oz. 62% vseh visokošolskih in 37 oz. 32% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 27. maja 2013, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 251 oz. 96% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 86 oz. vse visokošolske knjižnice in 105 oz. 91% specialnih knjižnic.
Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 534 svetovanj preko telefona, poslali smo 409 pojasnil preko elektronske pošte ter odklenili 127 statističnih vprašalnikov.
Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012 bodo na naši spletni strani objavljeni v drugi polovici meseca junija.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012 se bodo začele 15. 3. 2013. Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite najkasneje do 31. 3. 2013, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.
Za morebitna vsebinska vprašanja pri izpolnjevanju statističnega vprašalnika vam bomo v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti. Za reševanje programskih vprašanj vam bo v času izvajanja statističnih meritev na voljo Bakir Toskić (01/5861-318, bakir.toskic@nuk.uni-lj.si).

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 15. marca 2013 in se bodo zaključile dne 31. marca 2013. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSist, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Mreža splošnih knjižnic po občinah v letu 2011

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo letos prvič zbirali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. Iz podatkov za leto 2011 je razvidno, da 54 od 211 slovenskih občin nima krajevne knjižnice. V 44 občinah od teh 54 se knjižnična dejavnost zagotavlja s postajališči premične zbirke oziroma bibliobusi, medtem ko v desetih občinah prebivalci sploh nimajo zagotovljene knjižnične dejavnosti. Podatki o stanju mreže po občinah so objavljeni v posebni tabeli.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo publikacije Slovenske knjižnice v številkah za leto 2011. Publikacije za vse vrste knjižnic so dostopne na naši spletni strani v pdf obliki.

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2011

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011 je sodelovalo skupaj 280 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 75 visokošolskih in 145 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2011 in se uradno končale 31. 3. 2011, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 32 oz. 11,5% knjižnic, od tega 8 oz. 13,3% vseh splošnih knjižnic, 7 oz. 9,3% vseh visokošolskih in 17 oz. 11,7% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 24. maja 2012, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 241 oz. 86% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 75 oz. vse visokošolske knjižnice in 106 oz. 73 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 458 svetovanj preko telefona in poslali 450 pojasnilo po elektronski pošti. Opravili smo tudi 205 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj. Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Zaključek statističnih meritev

31. marca 2012 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2011. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 15. marca 2012 in se bodo zaključile dne 31. marca 2012. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb. Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah. Knjižnicam, ki sodelujejo pri statističnih meritvah prvič, bomo uporabniško ime in geslo posredovali po pošti.

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2010

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 je sodelovalo skupaj 287 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 74 visokošolskih in 153 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2011 in se uradno končale 31. 3. 2011, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 74 oz. 25,8 % knjižnic, od tega 20 oz. 33,3 % vseh splošnih knjižnic, 21 oz. 28,4 % vseh visokošolskih in 33 oz. 21,6 % vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 9. maja 2011, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 243 oz. 84,7 % knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 73 oz. 98,7% visokošolskih in 110 oz. 71,9 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 480 svetovanj preko telefona in poslali 401 pojasnilo po elektronski pošti. Opravili smo tudi 129 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj . Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Zaključek statističnih meritev

V četrtek, dne 31. marca 2011 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2010. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 se bodo začele 15. 3. 2011. Prosimo vas, da vprašalnike izpolnete najkasneje do 31. 3. 2011, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo

Za morebitna vsebinska vprašanja pri izpolnjevanju statističnega vprašalnika vam bomo v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti. Za reševanje programskih vprašanj vam bo v času izvajanja statističnih meritev na voljo Bakir Toskić (01/5861-318, bakir.toskic@nuk.uni-lj.si), glede sistemskih vprašanj pa vam bosta pomagala Črt Ambrožič (01/2001-185, crt.ambrozic@nuk.uni-lj.si) in mag. Aljoša Nikl (01/2001-225, aljosa.nikl@nuk.uni-lj.si).

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 15. marca 2011 in se bodo zaključile dne 31. marca 2011. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah. Knjižnicam, ki sodelujejo pri statističnih meritvah prvič, bomo uporabniško ime in geslo posredovali po pošti.

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2009

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 je sodelovalo skupaj 284 knjižnic, od tega 60 splošnih, 73 visokošolskih in 151 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2010 in se uradno končale 31. 3. 2010, ko je Centru za razvoj knjižnic Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 75 oz. 26,4 % knjižnic, od tega 40 oz. 66,7 % vseh splošnih knjižnic, 25 oz. 34,3 % vseh visokošolskih in 10 oz. 6,7 % vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 17. maja 2010, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 248 oz. 87,3 % knjižnic, od tega 59 oz. 98,4% splošnih knjižnic, 71 oz. 97,3% visokošolskih in 118 oz. 78,1 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 684 svetovanj preko telefona in poslali 335 pojasnil preko elektronske pošte. Opravili smo tudi 380 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj . Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2009

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2009. Zbrani podatki so sedaj objavljeni na naši spletni strani.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 se bodo začele 15. 3. 2010.
Prosimo vas, da vprašalnike izpolnete najkasneje do 31. 3. 2010, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.
Za morebitna vprašanja smo vam v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 15. marca 2010 in se bodo zaključile dne 31. marca 2010.
Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSist, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Navodila za merjenje števila obiskovalcev spletnega mesta knjižnice

Elektronske storitve knjižnic pridobivajo danes čedalje večji pomen. V Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici bomo zato za leto 2009 uvedli merjenje števila obiskovalcev spletnega mesta knjižnice oziroma virtualnih obiskovalcev knjižnic. Pripravili smo podrobnejša navodila in definicije, ki jih navajamo tukaj.

Prosimo vas, da upoštevate navodila in tako pripomorete k celoviti sliki dejavnosti slovenskih knjižnic.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2008

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2008. Objavljeni podatki so preverjeni in dopolnjeni z vašimi popravki, ki ste nam jih posredovali do 5. junija 2009. Ravno tako vam posredujemo pojasnila za najpogostejša vprašanja. Upamo, da vam bodo zbrani podatki pomagali pri delu, odgovori na najpogostejša vprašanja pa olajšali izpolnjevanje naslednjega vprašalnika o delu knjižnice.

Navodila za merjenje obiska, izposoje in uporabe gradiva

V Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici smo zaključili z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2008. Ob letošnjih meritvah o delu knjižnic smo ugotovili, da knjižnice uporabljajo različne metode za štetje fizičnih obiskovalcev in števila enot knjižničnega gradiva izposojenega oziroma uporabljenega v knjižnici. Na naslednjih meritvah o delu knjižnic za leto 2009 pričakujemo od knjižnic kvalitetnejše podatke, ki bodo zbrani ob doslednem upoštevanju enotne metodologije. V ta namen smo pripravili navodilo, ki določa način merjenja fizičnih obiskovalcev ter opredeljuje razliko med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo gradiva v knjižnici. Navodilo dosledno upošteva določila standarda ISO/DIS 2789 za knjižnično statistiko ter tako omogoča primerljivost podatkov tudi na mednarodni ravni.

Pripravili smo podrobnejša navodila in definicije, ki jih navajamo tukaj.

Zaključek statističnih meritev

Spoštovani!
V torek, dne 31. marca 2009 ob 24.00 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2008. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2008 se bodo začele 16. 3. 2009.
Prosimo vas, da vprašalnike izpolnete najkasneje do 31. 3. 2009, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.
Za morebitna vprašanja smo vam v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti.

Prikazovanje statističnih podatkov

Statistični urad Republike Slovenije in Informacijska pooblaščenka sta nam poslala odgovor na dopis, v katerem prosimo za mnenje, ali je prikazovanje podatkov o delu knjižnic, ki jih po zakonu zbira Narodna in univerzitetna knjižnica, ustrezno.
Informacisjka pooblaščenka ugotavlja, da način prikazovanja podatkov, ki ga uporablja NUK - Center za razvoj knjižnic v okviru sistema Bibsist in ki se nanaša na posameznike, ni v nasprotju z ZVOP-1, saj gre za statistične podatke, na podlagi katerih posamezniki niso določeni ali določljivi. Hkrati pa opozarja, da način prikazovanja finančnih podatkov, ki se nanašajo na knjižnično gradivo, storitve itd. ne sodi v njihovo pristojnost, ker ne gre za podatke, ki bi se nanašali na posameznike, zato se do takšnega prikazovanja podatkov ne more opredeljevati.
Statistični urad Republike Slovenije pa nam odgovarja, da je NUK na podlagi zakona o državni statistiki ter zaradi izvajanja vsakoletnega veljavnega programa statističnih raziskovanj dolžan posredovati določene podatke Statističnemu uradu RS, ki pa niso nujno identični s tistimi, ki se zbirajo, obdelujejo in posredujejo na podlagi področne zakonodaje. Mnenje SURS je, da z namenom varovanja zaupnosti poročevalskih enot, tistih podatkov, ki jih je NUK dolžan pošiljati Statističnemu uradu RS, Narodna in univerzitetna knjižnica ne sme prikazovati oziroma javno objavljati za vsako knjižnico posebej.
V prilogi si lahko ogledate odgovora Informacijske pooblaščenke in Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2008

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2008 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 16. marca 2009 in se bodo zaključile dne 1. aprila 2009.
Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim, do manjših sprememb je prišlo v poglavju, ki se nanaša na elektronske vire, dostopne na daljavo.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSist, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Prikazovanje statističnih podatkov

Dne 19. avgusta 2008 smo Statističnemu uradu RS (mag. Ireni Križman) in pravniku Narodne in univerzitetne knjižnice (Borutu Abramu) posredovali dopis, v katerem prosimo za njuno mnenje o načinu prikazovanja statističnih podatkov.
O vseh novostih v zvezi s tem vas bomo pravočasno obvestili.

Statistične meritve dejavnosti knjižnic 2007

Z objavo statističnih podatkov o delu knjižnic v letu 2007 v zbirki Slovenske knjižnice v številkah smo zaključili statistične meritve za leto 2007.
Letošnje statistične meritve so potekale od 3. marca do 18. aprila. V meritvah je sodelovalo 335 poročevalskih enot, 63 splošnih knjižnic, poleg 61 osrednjih še dve zamejski knjižnici, 65 visokošolskih in 207 specialnih knjižnic. Letos smo prvič vključili v statistične meritve 62 samostanskih in drugih cerkvenih knjižnic.
Podatke smo zbrali in obdelali s pomočjo informacijskega sistema BibSist, objavljeni pa so na spletnem naslovu http://old-bibsist.nuk.uni-lj.si. Zbrani podatki so vam na voljo v poročilih o delu knjižnic v letu 2007 v .pdf formatu in v obliki Excelovih tabel. Tiskana poročila smo posredovali deležnikom slovenskih knjižnic (letos tudi vsem županom slovenskih občin) na več kot 400 naslovov.
Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo. Posredujemo vam pojasnila za najpogostejša vprašanja, ki so navedena pod ustreznimi sekcijami vprašalnika. Na ta način vas želimo seznaniti s problematiko zbiranja podatkov. Upamo, da vam bodo zbrani odgovori v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2007

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2007. Objavljeni podatki so preverjeni in dopolnjeni z vašimi popravki, ki ste nam jih posredovali do konca meseca junija 2008.

Zaključek meritev o delu knjižnic

Spoštovani!

V petek, dne 18. aprila 2008 ob 24.00 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2007. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč.

V primeru, da boste potrebovali dostop do vprašalnikov tudi pozneje, to sporočite po elektronski pošti na naslov stanislav.bahor@nuk.uni-lj.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2007 se bodo začele:
    3. 3. 2008 za visokošolske in specialne knjižnice,
    17. 3. 2008 za splošne knjižnice.

Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite najkasneje do 31. 3. 2008, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.

Za morebitna vprašanja so vam v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti.