Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Frekvenca zbiranja podatkov

Narodna in univerzitetna knjižnica izvaja statistične meritve nacionalne, splošnih, visokošolskih ter specialnih knjižnic praviloma vsako leto. Poročevalsko obdobje je v primeru navedenih knjižnic koledarsko leto, to je obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Meritve praviloma potekajo od 1. do 15. marca v koledarskem letu po zaključenem poročevalskem obdobju.

Meritve šolskih knjižnic izvaja Narodna in univerzitetna knjižnica praviloma vsaka tri leta. Poročevalsko obdobje je v primeru navedenih knjižnic koledarsko leto, to je obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Meritve praviloma potekajo od 1. do 15. marca v koledarskem letu po zaključenem poročevalskem obdobju.