Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Dostop do zbranih podatkov


Posredovani podatki bodo objavljeni v publikacijah Narodne in univerzitetne knjižnice ter v Statističnem letopisu Republike Slovenije.

Na medmrežju so statistični podatki dostopni na domačih straneh Narodne in univerzitetne knjižnice in Statističnega urada Republike Slovenije.

Uporabniki statističnih podatkov morajo pri njihovi uporabi navesti vir podatkov.