Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

BibSiSt Online

BibSiSt Online je interaktivni vmesnik za zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic.

Statistične meritve dejavnosti slovenskih knjižnic že več kot petdeset let na osnovi zakonskih predpisov izvaja Narodna in univerzitetna knjižnica. Oddelek za raziskave v skladu z zakonodajo in strokovno presojo določa vsebino vprašalnikov in frekvenco zbiranja podatkov.

Podatki, ki jih zbere na osnovi statističnih raziskovanj, so v tekočem letu obdelani in objavljeni.

V BibSiSt lahko vstopajo vse knjižnice, ki jih NUK evidentira kot poročevalske enote.